On-line svět výrazně napomáhá asociálním tendencím

Jak se říká, studenty IT jsou většinou lidé, kteří budou komunikovat raději s počítačem než se skutečnými lidmi. Nejsou tak nuceni být vystaveni přímé interakci s dalšími lidmi, komunikace s kódem či s dalšími on-line uživateli skrze chat jim plně vyhovuje. Kde je však ta hranice, kdy se jedná o pouhý koníček a kdy je to už asociální chování? Ne vždy vede nadměrné trávení času na internetu a vůbec u PC k asociálním tendencím – někdy je to právě naopak. Člověk s asociálními tendencemi, namísto vyhledání odborné pomoci a snahy sám se aktivně začlenit do běžně fungující společnosti, stráví dobrovolně většinu života u monitoru.

Pár u techniky a kávy

Asociální sklony a problémy začlenit se do kolektivu lidí v nejbližším okolí nejsou zdaleka problémem vzniklým v dnešní době s nástupem moderních technologií a přesunutím většiny sociálního života do prostřední on-line seznamek a na sociální sítě typu Instagram nebo Facebook. Naopak tento problém jen umocnily a zviditelnily. Vytvořily pro podobné lidi ideální možnost úniku a prostřednictvím možnosti práce z domu tak mnozí získali možnost vytvořit si prostředí pro svůj asociální život ideální. Tedy bez nutnosti pravidelné komunikace s okolím. Namísto komunikace na denní bázi v běžném životě stačí zajít čas od času nakoupit, navštívit rodiče a jinak lze většinu povinností řešit prostřednictvím internetu.

Na druhé straně jsou tu lidé, kteří se k asociálním tendencím a komunikaci výhradně skrze sociální sítě dostali opačně. Prvně tu pro ně byl počítač a následně se přidaly asociální návyky.
Manažer pracující na ntb v kavárně
Mnohdy za to může výchova, prostředí v jakém tito lidé vyrůstali. Jen málo rodičů v dnešní době vede své děti ke klasickým hrám nebo pobytu venku. Často tak tráví většinu času u počítače. Někdy to však může být i složitá životní situace, ze které dítě hledá únik prostřednictvím času stráveného u počítače. Může se jednat o rozvod nebo časté hádky rodičů, šikanu ve škole atd. Dítě tedy tráví své roky dospívání ve virtuálním světě, namísto toho aby se zapojilo do kolektivu, a osvojuje si tak asociální návyky, kterých se později v dospělosti jen těžko zbavuje.