Mnozí z nás jsou motoristé

Lidé se aspoň někdy musejí dostávat z místa na místo. Nemohou setrvávat neustále jenom tam, kde spatřili světlo světa, nemohou pořád jenom sedět doma, případně být doma pořád na jedné a téže adrese. Musí se putovat někdy za prací či jinými povinnostmi, někdy za zábavou, někdy za poznáním a někdy i z nějakého z četných jiných důvodů. A aby se nám lidem cestovalo co nejdokonaleji, vymysleli jsme si a pořídili nejeden dopravní prostředek. Nechodíme už dávno jenom pěšky, a nemáme už jenom nějaké ty bicykly nebo jiné dopravní prostředky poháněné naší vlastní silou. Už máme i celou řadu vozidel motorových. A takové moto nám pak může prokazovat a vesměs také prokazuje cenné služby.

volant starý

Určitě víte, k čemu jsou nám takové motorové dopravní prostředky dobré. Sice se z nich vesměs kouří, což neprospívá přírodě ani nám lidem, sice z nich někdy nežádoucně vytéká i nějaký ten ropný produkt z netěsných nádrží nebo po nehodách, což si také nemůžeme pochvalovat, sice jsou takové dopravní prostředky v rukou nezkušených, neopatrných či nezodpovědných řidičů potenciálně nebezpečné pro zdraví a životy lidí kolem, ale přesto nám tyto přicházejí vhod. Protože se díky nim dostaneme rychle a docela pohodlně tam, kam potřebujeme, a to navíc často i s nákladem, který bychom jinak nepobrali.

volant v autě

Motorová vozidla nám tedy slouží v případech, kdy je naše mobilita vhodná nebo vysloveně potřebná. Díky nim se dostaneme tam, kam potřebujeme, i kdyby to bylo hodně daleko. A samozřejmě si můžeme z podobných dopravních prostředků vybírat, neboť tyto nejsou ani zdaleka jeden jako druhý. Máme tu vozidla malá i velká, máme soukromé i veřejné dopravní prostředky, máme na výběr mezi tím určeným pro přepravu osob i tím, co je určeno k převážení různých nákladů. A je jenom na nás, co využijeme a k čemu.

A tak si cestujeme, kdykoliv je nám to libo. A to je příznivý fakt.