Kdy volat opraváře na vířivou vanu

Co se může na vířivce pokazit? Na to je jednoduchá odpověď: Všechno. Podobně, jako je tomu u jiných technických zařízení. Situaci navíc komplikuje fakt, že jde o systémy, kde navzájem spolupracují dva systémy – instalatérský a elektrický.

vířivka na palubě lodi

Závada na čerpadle

Filtrační okruh je nezbytný k udržení čisté vody v nádrži a bez něho vůbec není možné vířivku spolehlivě provozovat. Závad na čerpadlech je mnoho typů a jsou to právě ty situace, kdy je nutné volat servisního technika k opravě vířivé vany servisvirivychvan.cz. Do opravy čerpadla se sami nepouštějte, pokud nejste elektrikář, může dojít i k vážnému úrazu.

vířivka na zahradě

Elektronika

U závad na elektronice sice obvykle nedochází k úrazům, ale opět si sami neporadíte. Tento typ problémů vyžaduje rovněž odborný zásah. Řídící jednotka vířivky je svou složitostí srovnatelná s automatickou pračkou, v podstatě je to také velmi podobná záležitost, kde je v činnosti čerpadlo a ohřev vody, i když tu nedochází k otáčení bubnu.

Odtékající voda

Problémy s těsněním v armaturách je poměrně častá závada, naštěstí bývá rychle lokalizována a odstraněna. Teoreticky byste opravu mohli zvládnout sami, ale je vhodnější povolat technika, aby prověřil, zda kromě závady na těsnění není problém ještě jinde.

Prasklá laminátová vana

I to se může přihodit a opravy vířivé vany s tím počítají. Pro tyto práce jsou navržené přesné postupy, které by měl opět provádět odborník. Nezapomínejte, že vany ve vířivkách jsou značně namáhány, a že jde o systém, kde vedle sebe proudí voda i elektrický proud, tedy vše je nutné zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k vážnému úrazu.

Nečistoty

I přes veškerou snahu o filtraci a desinfekci vody se vířivka časem zanese a bude nutné provést hloubkové čištění. Je to poměrně běžná praxe včetně kontroly všech systémů, a jak často by se mělo provádět, vám stanoví technik, který vířivku instaluje a spravuje. Rozhodující je zejména frekvence jejího využívání a podmínky, za kterých zařízení pracuje.