Další seminární práce je na obzoru a Vy ještě stále zápasíte s předchozím elaborátem


Tak to doopravdy dál nejde. NutnÄ› potÅ™ebujete dokonÄit jeden desetistránkový elaborát a další už je na cestÄ›. Do toho se potÅ™ebujete nauÄit na jeden hodnÄ› důležitý a nároÄný test a Äeká Vás i prezentace na cviÄení. Vysoká Å¡kola Vám dává pořádnÄ› zabrat. Jste sice teprve v prvním semestru, ale zaÄínáte pochybovat, jestli studium vůbec zvládnete za pár let ukonÄit. Možná by Vám pomohlo, kdyby Vás nÄ›kdo zbavil nudných odborných textů. Pro profesionály to nebude žádný problém.

Studium na vysoké škole si každý den doopravdy maximálně užíváte

Nechápete jedince, kteří považují tuto Å¡kolu za nároÄnou a veÅ¡kerý volný Äas tráví v knihovnách nebo doma u poÄítaÄe. To Vy si dokážete patÅ™iÄnÄ› užít a vychutnat i studentský život, do kterého rozhodnÄ› patří veÄírky, koncerty a další originální akce. PÅ™esto nemáte se studiem žádné problémy. Zbavil jste se vÅ¡ak jedné nudné Äinnosti. Nemusíte vypracovávat seminární práce, protože na to máte lidi. PÅ™ipravujete se pouze na zápoÄty a zkouÅ¡ky.