Úspěšné výsledky sanace vlhkého zdiva vždy stojí za to


Pouze ti, kteří mÄ›li tu Äest setkat se s vlhkostí zdiva, vÄ›dí, jak nároÄnou a zdlouhavou Äinností sanace zdiva je. Pokud je vÅ¡ak sanace zdiva řádnÄ› provedena, její výsledky vždy stojí za to. VždyÅ¥ kvalitní bydlení bez nadmÄ›rné vlhkosti vzduchu v místnosti a voňavý, dýchatelný vzduch bez zatuchlého nebo hnilobného zápachu urÄitÄ› ocení každý. Touhou vÅ¡ech lidí je pÅ™ece kvalitní a zdravé bydlení.

Žijte kvalitněji a přitom ušetřete

Pokud tedy právÄ› vás trápí vlhké zdivo, není nic jednoduššího než kontaktovat firmu DRYMAT.CZ, s.r.o., která provede sanaci vaÅ¡eho vlhkého zdiva systémem Drymat®, jenž splňuje nejvyšší technické ochranné normy, například i Å¡védskou normu TCO-92. Díky naplnÄ›ní této normy je možno jmenovanou technologií bez obav použít pro sanace zdiva i ve zdravotnických zařízeních a Å¡kolách. Hodnota zdiva nemovitosti se výraznÄ› zvýší a zároveň se sníží náklady na vytápÄ›ní. Je spoÄítáno, že je možno uÅ¡etÅ™it až 65 procent energie je vynaložené na vytápÄ›ní. Proto neváhejte a máte-li potíže s vlhkostí zdiva ve vaÅ¡em domÄ› nebo bytÄ› – napiÅ¡te nám!