Další seminární práce je na obzoru a Vy ještě stále zápasíte s předchozím elaborátem

Tak to doopravdy dál nejde. NutnÄ› potÅ™ebujete dokonÄit jeden desetistránkový elaborát a další už je na cestÄ›. Do toho se potÅ™ebujete nauÄit na jeden hodnÄ› důležitý a nároÄný test a