Metalhalogenidové výbojky se poprvé objevily na sportovních stadionech

Halogenidové výbojky pracují na principu hořícího elektrického oblouku ve směsi plynu, kterou tvoří jemný kovový prach. Ten sestává z jemných částeček rtuti a kovových halogenidů, tedy sloučenin různých kovů s jodem nebo s bromem. Halogenidové výbojky si někteří lidé mohou zaměňovat s halogenovým světlem – žárovkou, která se plní pouze halogenovým plynem (bromem nebo jódem).
Právě kovové směsi udávají uvnitř světelného zdroje tón barev příznivější pro lidské oko, světlo je zpravidla bílé a první prototypy těchto výbojek byly aplikovány ve sportovních zařízeních již v 60. letech minulého století.

koncert

Příjemné bílé světlo

Jejich specifickou vlastností je poměrně vysoký světelný tok v rozmezí 70 – 100 lumen /watt, tím značně předběhly běžné rtuťové výbojky. Životnost je však kratší, v průměru od 6 do 15 tisíc hodin, zatímco u rtuťových světel je tato průměrná hodnota o tisíc hodin vyšší.
Provoz halogenidových světel je podmíněn speciálním příslušenstvím a elektronickým předřadníkem, plného světelného výkonu světlo dosáhne až po několika minutách náběhu. Výroba tohoto světelného zdroje je také ztížena jeho požadavky na přetlak uvnitř baňky, který dosahuje hodnot od 4 až do 20 atmosfér!

světla

Využití nachází na veřejných prostranstvích i ve výrobních komplexech

Metalhalogenidová výbojka je nejmodernější typ osvětlení, který postupně vytlačuje sodíkové výbojky. Uplatnění nachází na dopravních komunikacích, v obchodních centrech, ve výrobních a montážních provozech. Většina z těchto zdrojů vyzařuje velmi příjemné bílé světlo, jen některé modely se spektrální čarou posunutou do modré oblasti světelného záření slouží pro osvětlování skleníků se zemědělskými plodinami.
Jejich značnou výhodou je dlouhodobá životnost a velmi dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům, změnám teplot a také mechanickému opotřebování. Světlo lze rozptýlit i na větší plochy, případně jej lze s elektronickým předřadníkem tlumit pomocí stmívače.
Na trhu se obecně nachází více druhů metalhalogenidových lamp, které se liší způsobem využití, výkonem, světelným tokem, teplotou osvitu, rozměry i paticí.