Co musí splňovat návrhy komerčních interiérů

Je jasné, že komerční prostory, ať už mluvíme o prodejnách či kancelářích, musí být velmi dobře naplánovány. I sebemenší opomenutí totiž může velmi snadno přinést snížení zisku, což je něco, čemu se chce každá firma vyhnout. Je to v podstatě nutnost, pokud chce přežít v dnešním tvrdém tržním prostředí.

Pochopitelně tedy nemohou vše navrhnout sami pracovníci. Obvykle je to i mimo kompetenci manažerů, kteří nemají potřebné znalosti a zkušenosti, a dobře to vědí. Mohou znát obecné principy, které je potřeba dodržovat, avšak příliš neví, jak je převést do praxe.

obchodinter1

I z tohoto důvodu jsou návrhy komerčních interiérů https://bydesign.cz/cat/komercni svěřovány odborným architektům. Ti mají dostatek znalostí i zkušeností k tomu, aby dokázali vytvořit takový návrh, se kterým budou všichni spokojeni a který přinese zvýšení zisku.

I oni však musí dodržovat určitá pravidla, pokud chtějí, aby jejich návrh byl úspěšný. A ta mohou být někdy v rozporu s tím, co si přeje jejich klient. V takovém případě je nutné vysvětlit, proč to, co si zákazník přeje, není v jeho nejlepším zájmu.

Tím prvním, co je potřeba navrhnout v kamenných prodejnách, je rozmístění jednotlivých regálů. To se musí řídit jak zákonem, který stanovuje minimální rozestupy mezi nimi, tak i tím, aby mezi nimi mohli zákazníci volně procházet oběma směry.

obchodinter2

To samozřejmě není vždy jednoduché, zvláště pokud je celkový prostor dané prodejny relativně malý. Proto je však povoláván odborný architekt, který dovede navrhnout to nejlepší řešení. Cílem je, aby měl zákazník naprosto volný přístup ke zboží, a aby se mohl dostat snadno tam, kam chce.

Sem patří také umístění pokladen, a to jak ve vztahu k regálům, tak i k vchodům a východům z prodejny. Také jednotlivé uličky by měly vést tak, aby umožnily zákazníkům jasnou a pohodlnou cestu přes celou prodejnu. Ideální pak je, aby museli projít kolem všech regálů. Pak je totiž mnohem větší pravděpodobnost, že toho více koupí. A to je koneckonců tím hlavním záměrem.